Planera din renovering tillsammans med oss

Vi åtar oss vissa typer av objektrenoveringar. Allt från den enklare till de större mer omfattande projekt.
Kontakta oss för en kostnadsfritt hembesök där vi går igenom era planer och idéer. Vår kostnadsfria offert inkluderar alla faser under renoveringen: Rivning, Snickeri, Plattsättning, Målning, El och VVS, samt allt byggtekniskt material.

EM fogspecialist i Skåne AB hjälper er att återställa fasaderna så de klarar de naturliga påfrestningar som de dagligen utsätts för.

Putsade fasader
Fasaden är husets yttersta skydd mot väder alla typer. Därför är det viktigt att se över fasaden med jämna mellanrum, fčr att undvika mer omfattande fasadrenovering samt snabbt laga de skador som skulle uppstå. Teoretisk underhållsintervall: 20-30 år.

Fasadens vanliga problem
Puts som lossnar  eller sprickor kan bero på grundens sättningar eller som resultat av att fasaden utsatts för fuktangrepp. Syd- och västfasader är mest utsatta fasaddelar.

Underhåll
Om duredan idag har ett hus med en välputsad fasad kan underhåll genomföras periodisk 10-15 år.

Vi utför alla olika typer av fastighetsservice 

Vi eftersträvar alltid kvalitativa, långsiktiga och lönsamma lösningar. Genom åren har vi som byggfirma genomfört många olika projekt,Vi har av den anledning stor erfarenhet inom vissa projektområden. Vi har med tiden utvecklat speciellt goda rutiner och kunskaper tillsammans med fastighetsägare och förvaltare. Vi har även skaffat god kännedom om t.ex. hyreslagen och de krav och problem en fastighetsägare ställs inför vid ombyggnad med kvarboende. Kombinationen av byggtekniskt kunnande och brett kontaktnät ger våra klienter en stor fördel.

fasad tegel

ROTAVDRAG
Du kan få göra avdrag för arbetskostnaden när du anlitar oss för att utföra reparation och underhåll samt om- och tillbyggnad. Material och resekostnader ger inte rätt till rotavdrag.

Så här fungerar rot- och rutavdraget

Du kan få göra avdrag på din skatt för arbetskostnaden när du anlitar oss för reparation, underhåll samt om- och tillbyggnad på ditt hem.

Reparation och underhåll samt om- och tillbyggnad räknas som rotarbeten och ger rätt till rotavdrag om det utförs i, eller i nära anslutning till, en bostad som du äger och bor i. Bostaden kan också vara en fritidsbostad eller en bostad som du äger och dina föräldrar bor i. Observera att du måste haft kostnaden för arbetet.

Vill du veta mer t. ex Rotavdrag kontakta oss:  0766 50 01 20