Totalrenovering eler tillbyggnad
Vi hjälper dig hela vägen.
Ring oss för gratis hembesök!
Tel 0766 50 01 20 

Det närmaste målet för EM Fogspecialist AB är att vidga marknaden mot större entreprenader. För att nå målet eftersträvar företaget långsiktiga relationer med nöjda kunder, som ger goda referenser. Detta skall åstadkommas genom kvalitetsarbete som syftar till att levererad produkt är av hög kvalitet och motsvarar kunderna kravspecifikationer.

I våra tjänster ingår bl. a: 

Fasadrenovering inklusive omfogning
Balkongrenovering
Murningsarbete
Fasadtvätt
Tak- och skorstenrenovering

Våra tjänster

Det närmaste målet för EM Fogspecialist AB är att vidga marknaden mot större entreprenader. För att nå målet eftersträvar företaget långsiktiga relationer med nöjda kunder, som ger goda referenser. Detta skall åstadkommas genom kvalitetsarbete som syftar till att levererad produkt är av hög kvalitet och motsvarar kunderna kravspecifikationer.

Offert

Om ni önskar en kostnadsfri offert av oss är det bara att kontakta oss för fastighetens adress. Vill ni också vara med vid vårt besök på plats går det lika bra

Fastighetsservice

Fasadrenovering inklusive omfogning
Balkongrenovering
Murningsarbete
Fasadtvätt
Tak- och skorstenrenovering

REFERENSER

Omfogning

Markarbeten
Murning
Målning
Fasadtvätt
Tak- och skorstenrenovering

Varför välja EM – Fogspecialist?

Yrkeskunnande – lång branscherfarenhet.
Gedigen materialkännedom – välutvecklat samarbete med marknadens ledande materialleverantörer.
Flexibilitet – brett produktutbud och kunnig personal.
Korta och snabba beslutsvägar – platt organisation.
Engagemang – företagets ägare deltar aktivt i verksamheten.

VI ÄR CERTIFIERADE

VÅRA TJÄNSTER

NYMURNING

BALKONGRENOVERING

OMFOGNING

SKORSTENSRENOVERING

Ring oss för mer info
0766 500 120

E-post: info@em-fogspecialist.se